Thailand Blockchain
Thailand Blockchain
Ang Blockchain sa bansang Thailand | Ang paggamit nito sa Kalakalang Pananalapi at sa sistemang nagrerehistro ng mga intelektwal na ari-arian ng bansa.

 

Ang ministro ng komersyo ng bansang Thailand ay naglunsad ng dalawang research o pagaaral tungkol sa pagiging praktiko ng teknolohiya ng Blockchain sa dalawang sektor nito.

Iniulat ng Thailand Post na ang mga pagaaral ay nakatuon sa pagsasama o pagdagdag ng Blockchain Technology sa Trade Finance o Kalakalang Pananalapi at Intellectual Property Registration System o sa sistemang nagrerehistro ng mga intelektwal na ari-arian sa bansa. Ayon sa Post nakasaad din dito na matatapos at makukumpleto ang pagaaral sa Pebrero taong 2019. Idagdag pa ang payahag ng direktor ng Thailand’s Trade Policy and Strategy Office (TPSO) na si Pimchanok Vonkorpon na tinutulungan at suportado ang pagaaral ng embahada ng Britanya.

At saka inilabas ni Pimchanok  na ang Blockchain Technology ay maaring mas mapagigi ang operasyon ng bansa pagdating sa Trade Finance o Kalakalang Pananalapi. Ipinaliwanag din niya na itinataguyod nito ang Transparency o aninaw at binabawasan ang gastos at oras ana ginugugol sa operasyon.

Bukod dito, ang teknolohiyang ito ay mapapagbuti ang sistemang ginagamit nila sa pagrerehistro ng mga intelektwal na ari-arian o Intellectual Property Registration System sa pamamagitan ng pagaayos at pagpapaigi ng IP Management pati nadin ang pagrerehistro ng mga kompanya at tracking systems. Tulad nito, ang buong pagaaral ay sasakupin ang malawak na klase ng mga paksa tulad ng importansyang pangekonomiya ng blockchain-based intellectual propery system, ang paggamit ng smart contract, at ang benepsiyong pangseguridad ng intellectual property registration.

 Ang pagaaral ding ito ay tinitignan ang mga nauna nang intelektwal na ari-arian at kumukunsulta sa mga stakeholders. Pagtapos nito, susuriing mabuti ang umiiral na intellectual property model. Lahat ng ito ay senyales na ang bansang Thailand ay patuloy na sinasaliksik ang implementasyon ng Blockchain sa mas malaking pamamaraan. Kaya naman sinasalungat nito ang nauna nang pahayag na kanilang gagamitin ang Blockchain sa maliit na sukat.

 

Ang paggamit ng Blockchain sa pag-export ng Organic na Bigas.

 

Ang Trade Policy and Strategy Office (TPSO) ay tinitignan din ang posibilidad at mga paraan upang maisama at magamit at Blockchain sa sektor ng pagexport nito ng bigas. Ang inisyatibong ito ay gagamit ng Blockchain upang mabawasan ang mga isyu na kasulukuyang nararanasan ang sektor na nakatuon sa pagexport ng bigas ng bansa. Sa kasalukuyan, tumatagal ng (15) libing-limang hanggang (20) dalawangpung araw ang pagproseso ng pag-export ng Organic na bigas. At ang umiiral ang proseso ng pag-export ay mayroong madaming institusyong namamagitan o Intermediaries. Dahil nadin dito, sinabi ni Pimchanok na ang papel na gagampanan ng Blockchain ay ang sumusunod:

“Sa Pag-gamit ng Blockchain mabawasan nito ang oras na ginugugol sa proseso at iikli ito ng (3) tatlong araw lamang, mapagbubuti din nito ang aninaw at mapapataas ang kompyansa at tiwala ng mga taga-export at dahuyang taga-angkat, na siyang magbibigay ng benepisyo para sa mga lokal na magsasaka.”

Ang paguunlad na ito ay ang pinakabago sa serye ng mga pagaaral ukol sa Blockchain at proyekto na siyang pinangungunahan at sinusuportahan ng gobyerno. Dahil dito, maari nating sabihin na ang Blockchain ay isa sa pangunahing teknolohiya sa mundo.

 

 

Add comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Advertisement