Ano ang Smart Contracts?

Ito ay isang contractual agreement na ipinapatupad gamit ang software. Di tulad ng isang tradisiyonal na kontrata kung saan ang mga parties ay maaring mag-seek ng remedial action gamit ang sting Batas, Ang smart Contracts ay self-enforced (maari din itong self-executed) depende sa mga nakatakdang kondisiyon, at ito ay monitored gamit ang software. Dahil sa paraan ng pag-gana ng Bitcoin Blockchain, ang isang “layer” ay maaring mabuo gamit ang exisiting infrastructure upang masuportahan ang mga Smart Contracts.

Ang Smart Contracts din maaring magbigay ng iba’t-ibang benepisiyo tulad ng:

  • Otomatiko nitong maisasagawa ang power of equality ng lahat ng involved na partido.
  • Pinoprotektahan din nito ang rights ng indibidwal kung saan ipinapatupad nito ang resonbleng expectations para sa signee
  • Inaalis din nito ang posibilidad na magkaroon ng signatory defaulting sa kanilang mua obligasiyon.

Ang pinaka-simpleng paraan para mainitindihan lalo ang Smart Contract ay gamitin ang eksplanasiyon ni Don Tapscott:

 “It’s a contract that self-executes, and has a payment system built into it, sort of like a contract that has built-in lawyers, governments and a bank account”

Ito ay isang klase ng kontrata kung saan kusa nitong pinapatupad ang kontrata at mayroon itong payment system na built-in sa loob nito. Maihahalintulad ito sa isang klase ng kontrata na may sariling mga built-in na abogado, gobyerno, at bangko.

Ang terminong Smart Contracts ay hindi bago. Ito ay nilikha ni Nick Szabo noong 1994 sa kagustuhan nitong lalo pang mapa-igi ang practices ng contract law at ang practice nadin na makagawa ng e-commerce protocols sa pagitan ng strangers sa internet. Ayon sa isang report mula sa US Senate 2018:

 “While smart contracts might sound new, the concept is rooted in basic contract law. Usually the judicial system adjudicates contractual disputes and enforces terms, but it is also common to have another arbitration method, especially for international transactions. With smart contracts, a program enforces the contract built into the code.”

Mukhang mang bago pakinggan ang Smart Contracts, ang konseptong ito ay paling sa basics ng Contract Law. Kariniwang pinagtitibay ng Judicial System ang contractual disputes at maiging pinapatupad ang terms, pero ito rin ay karaniwang nagkakaroon ng isa pang method ng arbitration, lalo na sa mga international transactions. Sa smart contracts, ang program ang nagpapatupad ng kontrata na built into the code.

Ang pinaka-kilalang smart contracts ay built in sa Ethereum na isang open-source, pampublikong platform na naka-base sa Blockchain at ito rin ay maaring magpatakbo ng programming code ng kahit anong decentralized application.

Ang Smart Contracts ay maarin ding isalarawan bilang Smart Agreements. Karamihan sa mga financial instruments ay maihahalintulad sa isang kontrata o agreement depende sa nag-issue at nagbigay ng mga rules o dependencies na sinet nila. Sa mga regulated markets, ang kaugnayang seguridad at exchange authorities ay binabantayan ang pagsunod ng mga issuer at user ng kontrata o instrumento sa mga rules na sinet. Oracles, sa ganitong case, ay magkakaroon ng kapangyarihan bilang maging authority na nagde-determine ng compliance and pagsunod sa mga rules na napagkasunduan.

Ang Smart Contracts ay mahirap talagang intindihin at magawa ng isang hindi programmer. Marahil dapat nating asahan na ang pag-gawa ng smart contract ay maaring maging mas madali at posible para isang average na tao sa hinaharap. Ang OpenLaw ay isang inisiyatibo na nagtatrabaho para maisapatupad itong ideya. http://openlaw.io/

 

Add comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Advertisement