Bitcoin

Pano gumana ang bitcoin?

1 Views
Ang Bitcoin ay isang desentralisadong Blockchain ledger na gumagamit ng peer-to-peer technology para makapag-operate ng walang sentral na awtoridad o …